Joachim Hirsch

Nemški politolog Joachim Hirsch velja za enega najpomembnejših sodobnih
marksističnih teoretikov države. S študijo Gospostvo, hegemonija in politične
alternative je v marsičem na novo začrtal okvir razprave o globalizaciji, ki je v
akademskih in aktivističnih krogih potekala predvsem v devetdesetih letih in
na začetku novega tisočletja. Njegov prispevek k marksistični teoriji države je
izjemno večplasten. V razpravi o izpeljavi države (Staatsableitungsdebatte) je
prav z intervencijami v to razpravo razvil splošni pojmovni aparat za
razumevanje temeljnih strukturnih določitev meščanske države, aparat, ki je
nato služil kot osnovno ogrodje raziskovanja transformacij meščanske države v
specifičnih zgodovinskih obdobjih kapitalizma.