Roger Chartier

Roger Chartier (rojen l .1945) je zgodovinar, ki je sprva predaval na Ecole des hautes études en science sociales, sedaj pa je profesor na College de France. V svojem raziskovalnem delu se posveča predvsem zgodovinski, socialni in kulturni analizi pisave, knjig in njihovega bralstva, pri čemer njegovo delo uživa velik ugled. Je avtor številnih znanstvenih monografij, ki so prevedene v vse večje jezike, kot so v slovenščino prevedena Pisanje in brisanje, Histoire de l'edition francaise, Lectures at lecteurs dans la France d'Ancien Regime, La Correspondance, Le livre en revolutions, Au bord de la falaise, Le sociologue et l'historien itn.