Tibor Rutar

Tibor Rutar (r. 1989) je politolog in sociolog, član uredniških odborov revij Borec in Review of Economics and Economic Methodology. Trenutno dela kot asistent na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, raziskovalno pa se ukvarja predvsem s historično sociologijo srednjega in novega veka, sodobno družbeno teorijo, historičnim materializmom in filozofijo znanosti. Njegova druga knjiga, Od klasične sociologije k mednarodni historični sociologiji, ki bo izšla leta 2018, se ukvarja z metodološkimi pomanjkljivostmi klasične sociologije Émila Durkheima, Maxa Webra in Karla Marxa ter poskusi premoščanja teh pomanjkljivosti v novih paradigmah tako imenovane mednarodne historične sociologije, kot sta teorija neenakomernega in kombiniranega razvoja ter politični marksizem.

Več o avtorjevem teoretskem delu