Uvod v zgodovino političnih idej

Redna cena: 9.00€
Uvod v zgodovino političnih idej
2007

Politologa Igor Lukšič in Jernej Pikalo nas v pričujočem delu seznanjata s predmetom in metodami proučevanja zgodovine političnih idej. Najprej orišeta odnos do zgodovine političnih idej na Slovenskem, nato pa v širšem kontekstu razmišljata o tem, kaj sploh je politika, kdaj se začne zgodovina (idej) in kakšne klasifikacije poznamo. Skozi poglavja o Heglu, marksizmu, hermenevtiki in cambriški šoli interpretacije predstavita pristope in metode zgodovine političnih idej.

V drugem delu knjige, ki je posvečen predmetu preučevanja, predstavita začetek politične misli, odnos narava-družba-politika, premik od Boga k naravi ter odnos med posameznikom in državo. Posebno mesto dajeta političnim idejam kot ideologiji, vzeti bodisi za sistem idej v pomenu znanstvenega klasificiranja bodisi za lažno zavest, ki reflektira politično stvarnost. To pojasnjujeta na primeru Darwinovega evolucionizma, Stalinovega Kratkega kurza VKP(b), Andersonovih pravljic ter metafor. Knjigo zaključujeta imensko kazalo in izbrana literature.

Zbirka: / 18
224 strani, mehka vezava
Format: 145 x 210 mm
Področja:
ISBN: 978-961-6294-90-4