Igor Lukšič

Igor Lukšič (roj. 1961) je doktor političnih znanosti in redni profesor za področje politologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. V letih 2001-2003 je bil dekan te fakultete, od leta 1995 je glavni urednik revije Teorija in praksa. Ob znanstvenih člankih v domačih in tujih revijah je objavil pet monografij, med njimi dvojezično izdajo (slo.-angl.) Politični sistem Republike Slovenije (Založba Sophia, 2001) in Politična kultura: političnost morale (FDV, 2006).

Prevodi: