Ksenija Vidmar Horvat

Ksenija Vidmar Horvat je diplomirala iz sociologije kulture in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani; magisterij in doktorat iz socioloških znanosti je zaključila na University of California, Davis, v Združenih državah Amerike. Zaposlena je na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze Ljubljani, kjer predava izbrana poglavja iz sociologije kulture. Njeno raziskovalno delo, ki ga razvija v okviru programske skupine prof. ddr. Rudija Rizmana »Problemi avtonomije in identitete v času globalizacije«, se osredotoča na vprašanja teorije identitete, evropeizacije, spola, kulturne raznolikosti in medijev. Je avtorica in urednica knjig Ženski žanri (2001), Uvod v sociologijo kulture (2004), Globalna kultura (2006), Prihodnost medkulturnega dialoga v Evropi (2008); članica uredniškega odbora European Journal of Cultural Studies; članica strokovne skupine za romsko kulturo pri Evropski komisiji; trenutno tudi predstojnica Oddelka za sociologijo in podpredsednica Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.