Lev Kreft

Lev Kreft (r. 1951) je doktor filozofskih znanosti in redni profesor na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer predava estetiko in filozofijo športa, o filozofiji športa pa predava tudi na drugih fakultetah. Je direktor Mirovnega inštituta, eden izmed ustanoviteljev Slovenskega društva za estetiko, predsednik Evropske zveze za filozofijo športa in član Izvršnega odbora Mednarodne zveze za filozofijo športa.

Knjige:

Levi horog
2011
v zbirki / 9
področja:
Zjeban od Absolutnega
1998
v zbirki /
področja:
Karel Teige na drugi obali
1996
v zbirki /
področja:
Estetika in poslanstvo
1994
v zbirki /
področja: