Maja Breznik

Maja Breznik je prevajalka in raziskovalka na Mirovnem inštitutu. Je prejemnica več mednarodnih štipendij in nacionalna korespondentka evropske agencije Eurofound; vodila ali sodelovala je pri več kot dvajsetih slovenskih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Ukvarja se z družbenokritičnimi sociološkimi raziskavami dela in delovnih razmer, privatnih trgov dela ter raziskavami s področja kulture in umetnosti. Je avtorica, soavtorica ali urednica več knjig: Obrt in učenost, Kulturni revizionizem, Knjižna kultura, Kultura danajskih darov, Posebni skepticizem v umetnosti, Za napisom Nezaposlenim vstop prepovedan, Javni dolg: kdo komu dolguje (z Rastkom Močnikom), Revščina zaposlenih, Verige globalnega kapitalizma (z Ano Podvršič, s katero sta za to knjigo prejeli posebno priznanje Slovenskega sociološkega društva).