Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Redna cena:
9.00€
Spletna cena: 7.20€
2001
Knjiga se ukvarja z aktualnimi vprašanji družine in spreminjanja družinskega življenja v zadnjih desetletjih v kontekstu t. i. postmodernih družb. S tega vidika predstavlja najnovejša spoznanja o družini in jih povezuje z odprtimi teoretskimi dilemami, kar zlasti velja za analizo materinstva kot temelja družinskega življenja ter analizo spoznavnih novosti v sodobni sociologiji družine kot vedi....VEČ
     
Razprodano!
2001
Pri predstavitvi in kritičnem ovrednotenju teoretskih in epistemoloških trendov v sodobni sociološki teoriji avtor izhaja iz "večnega" sociološkega spraševanja o odnosu med posameznikom in družbo, družbeno spremembo in ustaljenim redom, nenazadnje med individualnim in lektivnim. Pokaže, kako so te dihotomije razumeli najbolj referenčni sociološki teoretiki in kako so jih skušali premostiti...VEČ
     
Razprodano!
1999
Izhodišče dela je človek kot biopsihosocialno bitje in psihosomatske bolezni kot posledica sovplivanja med osebnostjo, socialnim okoljem, navadami in življenjskimi stili, načini soočanja s stresnimi obremenitvami, konstitucijo in dedno zasnovo. Najnovejša svetovna dognanja in lastne razmisleke je avtorica umestila v opis najpogostejših psihosomatskih motenj in bolezni – kardiovaskularnih,...VEČ
     
Redna cena:
4.17€
1997
Avtorica se ukvarja s problematiko urejanja in upravljanja javnih zelenih površin v mestih – od mestnih parkov do domačih vrtičkov. Glavni namen dela je spodbuditi komunikativno sodelovanje med upravljalci mesta, specialističnimi službami in prebivalci. S številnimi primeri iz prakse urejanja “zelene” problematike v slovenski prestolnici prikaže rezultate uspešnega sodelovanja,...VEČ
     
Razprodano!
1997
Teoretična dela s področja plesa so pri nas redka, končno pa je med slovenske bralce prišlo eno od temeljnih del s tega področja, ki ga je nemški muzikolog dr. Curt Sachs, eden največjih svetovnih strokovnjakov na področju muzikologije in zgodovine plesa, napisal že leta 1933. Knjiga je razdeljena na dva dela: sistematični in zgodovinski. Prvi predstavlja tipe plesov in se pri tem največ časa...VEČ
     

Redna cena:
4.17€
Spletna cena: 3.75€
1996
Avtorica razmišlja o možnosti politične filozofije v postmodernizmu in o diskurzivni konstituciji narodne in kulturne identitete v obdobju reinvencije demokracije ter odkriva možnosti in meje “stare” in “nove” demokracije po zlomu komunizma v vzhodni in srednji Evropi. Pri obravnavi vprašanj s področja etike, politične filozofije, prava in demokracije se opira na...VEČ
     
Razprodano!
1996
Avtor spremlja in interpretira potek in posledice religijskih sprememb v Vzhodni Evropi po 1989. letu, torej po padcu komunističnih režimov. Spopadel se je z obsežnim zgodovinskim gradivom in v študijo zajel tako religijsko-kulturne vzorce zahodne civilizacije kot tudi religijsko-kulturno identiteto vzhodnoevropskih držav v predkomunističnem, komunističnem in postkomunističnem obdobju. V središču...VEČ
     
Redna cena:
4.17€
1996
Avtor, znan tako kot publicist in literat ter kot raziskovalec v bioloških znanostih, široko, z vidikov biologije in tudi filozofije ter etike, pristopa k problemu altruizma, njegovi pojavnosti v raznovrstnih oblikah, njegovemu mestu v medčloveških odnosih individualizirane zahodnjaške družbe in s tem povezanih paradoksih v vsakdanjem ravnanju. Plast za plastjo nam odstira protislovja altruizma;...VEČ
     

Redna cena:
7.00€
Spletna cena: 5.60€
1995
Monografija odpira v slovenski sociologiji novo poglavje: sociologijo čustev, ki je v svetu v zadnjih dveh desetletjih tako rekoč na pohodu. Avtorica predstavlja in kritično vrednoti prevladujoče racionalistične razlage in odnos do čustev v družboslovju, začenši z antično mislijo pa do sodobnih avtorjev, s poudarkom na treh velikanih sociologije: Webru, Simmlu in Durkheimu. Pomembna je ugotovitev...VEČ
     
Razprodano!
1994
Delo pomeni izviren prispevek k filozofiji in estetiki kibernetične umetnosti, ki jo avtor umešča v vsakdanjost družb informacij, zabave in spektakla, in ponuja vrsto premislekov o družbeni usodi umetnosti, tehnike in čutnosti ob izteku tisočletja. VEČ