Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | W | Y | Z
Razprodano!
2001
Biografija enega najpomembnejših evropskih dramatikov A. P. čehova, izpod peresa avtorja, ki slovi po svojih biografijah velikih osebnosti, zlasti iz ruske in francoske zgodovine, je pripoved o življenju ruske družbe v prelomnih časih druge polovice 19. stoletja in o tem, kako je burno dogajanje doživljal čehov, vse življenje razpet med zaostalo, a idilično podeželje ter mestno, intelektualno...VEČ
     

Redna cena:
10.00€
Spletna cena: 8.00€
2000
Knjiga je plod avtorjevega večletnega raziskovanja področja kognitivne znanosti in njene aplikacije v sociologijo. Je pionirsko delo v našem prostoru in sočasno vzponu kognitivnega družboslovja v svetu. Ob ostri kritiki redukcionističnih pristopov klasičnega družboslovja avtor pojasni temeljne epistemološke zagate sodobne znanosti o človeku. Obširno analizira prehode v duševnosti v zadnjih dveh...VEČ
     
Redna cena:
0.00€
1998
Monografija je posvečena filozofskemu sistemu nemškega filozofa Arthurja Schopenhauerja, ki ga zgodovina filozofije uvršča med najpomembnejše mislece 19. stoletja. V ospredju je Schopenhauerjeva filozofija umetnosti, metafizika narave in problematika religije, z novimi osvetlitvami njegovega vpliva na slovensko umetnostno in filozofsko misel. Izvirnost dela je prav v preinterpretaciji...VEČ
     
Razprodano!
1998
ZADNJI IZVODI! Britanski zgodovinar se opira na zgodovinopisna, literarna in druga dela Grkov iz 5. stoletja pr.n.št. in njihovih sodobnikov, da bi opisal institucije in način delovanja grške demokracije – svet petstotih, ljudsko skupščino, porotna sodišča ter areopag in arhonte kot varuhe zakonov, znamenite “črepinjske sodbe”, upravno delitev, izbiranje vojskovodij, nato...VEČ
     
Razprodano!
1994
Avtorica interpretira izbrane študije vodilnega filozofa frankfurtske šole T. W. Adorna skozi soočenje z mišljenjem njegovih predhodnikov in sodobnikov, pri čemer razmišlja zlasti o negativni dialektiki, odnosu med zgodovino in naravo, filozofiji subjekta in objekta in o solidarnosti z metafiziko v trenutku njenega sesutja. VEČ