Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Ž
Razprodano!
1996
Avtor obravnava politično, versko in kulturno dogajanje v Evropi med 11. in 14. stoletjem, razkriva stališča in vlogo glavnih protagonistov in mislecev krščanskega zahoda, in dokazuje, da križarske vojne in uničevanje Saracenov niso izšli iz divjega vsesplošnega militarizma, marveč iz mirovnega gibanja: mir med kristjani je nastal z vojnami kristjanov zoper nevernike. Z isto vnemo in natančnostjo...VEČ
     
Razprodano!
1995
Eden najbolj branih slovenskih kolumnistov, lucidni in duhoviti komentator političnega dogajanja, sicer dr. psihologije, je izbral 99 kolumen, ki jih je od 1987 do 1995 objavljal v Mladini, Dnevniku in Republiki, in tako zaokrožil svoj pogled na obdobje, “ko smo Slovenci dnevno sproducirali več zgodovine, kot smo jo bili letno sposobni potrošiti”. Njegovi komentarji, analize in...VEČ
     
Redna cena:
4.17€
1995
Avtorica razlaga nastanek javnih sistemov izobraževanja na slovenskem ozemlju v povezavi z oblikovanjem nacionalne države in kulture, vprašanjem spolnih razlik in razmerja z državljanskimi pravicami. Posebej izpostavlja zgodovinsko povezavo sekularizacije šolstva in feminizacije poklica z vladajočo družinsko ideologijo. Zanima pa jo tudi, kakšna je šola danes in kaj se dogaja v njej, zlasti glede...VEČ
     

Redna cena:
4.17€
Spletna cena: 3.75€
1995
Martin Luter in luteranska reformacija sta usodno zaznamovala nemške dežele, velik vpliv pa je imela reformacija tudi pri nas. Britanski zgodovinar predstavlja politične in socialne razmere v predreformacijski Nemčiji, Lutrovo otroštvo in mladost, njegovo pot od meniha do upornika, odnos s katoliško cerkvijo in papeštvom ter glavne vsebine Lutrovega nauka. V središču je avtorjevo zanimanje za...VEČ
     

Redna cena:
4.17€
Spletna cena: 3.75€
1995
Avtor na svež, neobremenjen način odgovarja na vprašanje, kako je reformacija vplivala na spremembe v katoliški cerkvi, kako se je ta borila proti novi veri in kdo so bili glavni protagonisti tega usodnega dogajanja. Predstavi najnovejše poglede na protireformacijo, oriše njene izvore, dejavnost katoliške reforme in vlogo duhovništva – jezuite, druge redove in misijone, politiko ter širši...VEČ
     
Razprodano!
1994
Delo enega najvidnejših slovenskih psihologov je pomemben prispevek k izdelavi “karakterologije slovenske osebnosti”. VEČ
     
Razprodano!
1993
V knjigi je strnjen pregled zgodovine etike od predsokratske Grčije, Platona in Aristotela ter srednjeveških in renesančnih mislecev do etikov 18. in 19. stoletja in problemov etike v našem stoletju. VEČ
     
Razprodano!
1992
Kakšen naj bo odnos med zasebnim in javnim v vzgoji ter kakšna jamstva mora glede vzgojnega vpliva dajati državna, obvezna šola? VEČ
     
Razprodano!
1991
Učbenik odlikujejo vsebinska aktualnost, odprtost do mnoštva ključnih dejstev in do različnih interpretacij v okviru sociologije, predvsem pa sistematičnost, preglednost in didaktična dodelanost. V obsežnem dodatku so ugledni slovenski sociologi zbrali podatke, ki veljajo za slovensko družbo, skupaj s pojasnili, obrazložitvami, komentarji in seznamom v slovenskem jeziku dostopne literature o...VEČ
     

Redna cena:
16.30€
Spletna cena: 13.04€

Maja Milčinski najprej predstavi stebre kitajske, japonske in korejske duhovnosti – konfucijanstvo, daoizem, budizem in šintoizem, ki jih bogato ilustrira z odlomki iz literarnih, filozofskih in religijskih del. Problematiko osvobajanja v povezavi s tehnikami krepitve telesa-duha nato razvija skozi odnos do narave, filozofije, religije in smrti in skozi komparacijo zahodnega in vzhodnega pogleda...VEČ